top of page

Embrace Life/Gene Keys transiter

Embrace the Shadows - Release the Gifts and Embody the Siddhi*
*Högsta gudomliga essens

 

Just nu står mänskligheten inför stora förändringar där vårt skuggarbete är avgörande. Att få göra detta i grupp hjälper oss att kollektivt möta de svårigheter det innebär, samt att bidra med att hålla en hög frekvens tillsammans, vilket är det som krävs för att vi ska kunna möta skuggorna - Föra ljuset till mörkret.

I denna öppna grupp gör vi det tillsammans. Vi utforskar vårt kollektiva medvetande, vår sanna natur och förkroppsligandet av de Gudomliga frekvenserna, samtidigt som vi möter och omfamnar skuggorna i vårt undermedvetna som står i vägen för Livskraften att flöda fritt så att vi kan leva våra unika Gåvor här på jorden.

Här får du öva på Medveten Närvaro, Empatiskt lyssnande och Autentiskt delande. Varje vecka kommer vi utforska våra inre landskap och därmed bli mer medvetna om tankar, känslor och behov. När du ökar din förståelse för dig själv, ökar du också din självempati och lär dig omfamna det som vaknar i dig. Detta frigör den Livskraft som naturligt vill flöda genom oss. 

Vi möter också veckans Gene Key som är i transit vilket ger oss ytterligare en dimension av den djupa visdom som vill uttryckas genom var och en av oss.

 

Vi har alla lärt oss döma vissa känslor och behov som felaktiga oavsett om det var uttalat då vi var barn eller om vi lärt oss tolka samhället och omvärlden utifrån vad som är ”Rätt” och vad som är ”fel”.

Detta är våra motstånd som hindrar Livskraften att flöda fritt.

Genom att sitta i Närvaro med dig själv och genom att dela hur det är i dig just nu med andra vänjer du ditt system vid att ha ditt fokus inåt och därmed stärka upp din kontakt med Livskraften inom dig.

Acceptans - Att bli vän med Livet.

 

Att bli vän livet innebär bl.a. att bli vän med de överlevnadsstrategier du lärt dig.

Bli vän med de tillfälliga lättnader du lärt dig använda då inte vetat hur du ska ta hand om dina behov.

Bli vän med dina skuggsidor och din inre kritiker genom att förstå vad de velat skydda.

Att bli vän med ditt inre barn och bli vän med din Livsväg.

Bli vän med dina gåvor och din kraft.

Att bli vän med och omfamna Livet handlar om att bit för bit välkomna och omfamna hela dig själv.

Torsdagar kl 10-11.30
Kostnadsfritt, var och en bidrar med sin egen energi och inre arbete.

Upplägg:

Jag startar upp gruppen med en kortare meditation samt delar intuitivt det som jag känner in från det kollektiva fältet. Jag kommer att ta med Gene Keys och veckans transit, Nonviolent Communication som värdegrund och skuggarbete i olika former. Du behöver inte ha kunskap inom något av ovan, bara vara i kontakt med dig själv och ditt inre.

Sedan kommer vi ha fokus på Sharing-runda där alla delar med sig av sin egen visdom, förvirring, insikter och kontemplationer.

Syftet är Utforskandet, Närvaron och Omfamnandet

Sharing innebär att var och en delar från sitt eget inre.

  • Vi kommenterar inte andras inlägg och kommer inte med goda råd eller försöker lösa något för någon annan.

  • Om någon delar något som berör oss tillåter vi oss själva att känna det vi känner.

  • Om vi blir triggade av något någon delar, är vi införstådda med att det är något i mig själv som är triggat och att det pekar på något viktigt inom just mig.

  • Under passet tränar vi på Medveten Närvaro och Empatiskt lyssnade, vilket innebär att vi inte har andra apparater, mail, telefon etc. i gång eller någon som kommer och går i rummet där du sitter.

  • Sharing är inte terapi och vi lämnar därför även våra eventuella professionella råd utanför forumet.

  • Vi övar på att i Närvaro lyssna på oss själva och andra med Empati och Medvetenhet utifrån ett ickedömande förhållningssätt där vi är medvetna om och har empati för att även vårt dömande är en del av våra överlevnadsstrategier.

  • Vi övar även på Autentiskt delande där vi inte alltid vet själva ens vart vi är på väg.

Varmt välkommen önskar jag Maria Hoffman

IMG_1124_edited.jpg
bottom of page