top of page

Gene Keys

A path of gentle transformation

Gene Keys är en fantastisk syntes av praktisk visdom med bl. a rötter i I-Ching, Astrologi och Human Design. Det är författaren, poeten och mystikern Richard Rudd som mottog denna otroliga transmission som ung, och han har sedan dess vigt sitt liv till att förmedla den och göra den tillgänglig för världen, alltmedan han lyckas bevara dess autentiska högfrekventa magi.

Gene Keys utgår ifrån att allting finns inom oss och lagrat i våra kroppar, i vårt DNA och att det yttre är en spegling av det inre. 

Att då vi förändas på insidan förändras även den yttre världen. 
Genom att vi möter våra skuggor och trauman kommer vi frigöra mer och mer Livskraft, kreativitet och glädje. 

Inom Gene Keys-syntesen finns många olika vägar och verktyg, som alla har till syfte att låsa upp din egen inre visdom.

"För mig var mötet med Gene Keys ren magi. Redan från då jag första gången läste min profil kände jag hur mitt hjärta hoppade till i bröstet på mig och min innersta längtan började pulsera.
"Tänk, om jag får lov att vara jag..." I dag lever jag närmare mig själv och mitt Genius än jag någonsin kunnat ana och känner samtidigt.. det är bara början"

/Maria Hoffman

64 nycklar till Frihet;

Det finns 64 olika Nycklar (Gene Keys) och varje Nyckel har 6 olika linjer. Varje individ har sin alldeles egna unika sammansättning och just sin så viktiga plats här i världen. Du kan få fram din egen unika profil på Genekeys.com

Varje Nyckel har också 3 olika frekvenser;

Skugga - Gåva - Siddhi (högsta Divine essens)

Gene Keys lever enligt principen:

Omfamna Skuggan, frigör Gåvan, förkroppsliga Siddhin

Här kan du köpa boken "The Gene Keys, Embracing your higher purpose" av Richard Rudd, där du hittar
transmissionerna till alla 64 Gene Keys.

Här finner du även boken
"The Art of Contemplation"
som kan vara en bra bok att
börja med för att förstå det
kontemplativa förhållningssättet

Gene Keys går i transit över året och du kan själv följa vilka Gene Keys som är aktuella genom att gå in på Gene Keys officiella webbsida här där du även kan registrera dig för Gene Keys veckobrev.

Du får då också tillgång till massa härligt extramaterial, erbjudanden och videos med Richard Rudd och det fantastiska Gene Keys teamet.

Gene-Keys-book-1-320x320.png

Gene Keys hos Celebrate Life

Följ The Golden Path

& andra online kurser

The Golden Path är en transformativ resa du kan välja att göra själv, med vänner eller med en Guide. Den består av tre olika delar;

Activation Sequence handlar om dig och dina primära Gåvor och de skuggor som hämmar dem.

Venus sekvensen kommer in på relationer och är en resa ned genom åldrarna där du få möta din IQ, EQ, SQ och Core Wound på ett djupt transformerande sätt.

Pearl sekvensen handlar om du blomstrar i ditt samhälle, hur ditt kall blir din gåva till världen.

The Art of Contemplation - en underbar liten kurs som lär dig vikten av pausen

Dream Arc - En magisk resa in i drömmarnas och symbolernas rike, Djurens och Naturens språk och vägledning och en av de mest omfattande kurserna.

Seven Sacred Seals - Den mer mystiska delen av Gene Keys transmissionen som uppdelad i 7 kallar in de högre frekvenserna med änglar, stjärnor och magisk musik som kommer med läkning till våra djupaste kollektiva sår.

Gene Keys Guide

Jag är utbildad Gene Keys Guide och kan vara med som del av din resa. Antingen individuellt eller i grupp. Du kan boka in en enskild session som total nybörjare då jag kan guida dig igenom din profil, eller om du är mer van resenär och vill utforska specifika delar på djupare nivå.

Som Guide använder jag mig bl.a av min grund som samtalspedagog med utbildning inom Nonviolent Communication, men framförallt min egen intuition och kontakt med nycklarna vilket ger den magiska effekten av Arketypisk Akupunktur.

Vill du boka in dig, anmäla intresse till kommande grupper eller har du redan en grupp du vill resa med, kontakta mig på maria@celebratelife.se

IMG_1124_edited.jpg
Guide Gold png.png
bottom of page