top of page

Om Celebrate Life

Jag som står bakom detta forum heter Maria Hoffman och idén till det som kom att bli Celebrate Life har kanske alltid slumrat inom mig. En önskan och en vision om en vänligare värld där människor får en chans att må lite bättre, att få känna sig mer hemma och välkomna som de är.

Jag själv är uppväxt i en familj med mycket missbruk och psykisk ohälsa och min ingång till personlig och andlig utveckling började med en insikt om mitt eget medberoende, något som jag är oändligt tacksam för idag då det gett mig rätt riktning. Vägen inåt i mig själv, där allting börjar, slutar och fortsätter.

Att lära oss sitta med oss själva i närvaro och kärlek, att lära oss se, höra och hålla oss själva är en magisk och transformerade upplevelse.

Många människor lever i en värld byggd på Rätt och Fel, Skuld och Skam och jag har under mina egna år av sökande och läkning kommit att se att det inte behöver vara så.

Det går att själv skapa en annan värld. En värld med Empati, Kärlek och varm humor.

En välkomnande, vänlig och avslappnad plats.

Min Passion är att skapa denna plats tillsammans. Att arbeta i grupp för att stärka dessa egenskaper inom oss. Självkärlek, medvetenhet och förståelse. Närvaro med oss själva och varandra.

En plats där vi välkomnar både vår gudomliga natur OCH vår mänskliga.

Där vi ser på våra skuggor med en kärleksfull moders eller faders varma ögon, för det de är, vår världs sårade barn.

Med Celebrate Life vill jag skapa den plats där vi tillsammans kan öva på de egenskaper som hjälper till att skapa denna vänligare värld.

NÄRVARO, MEDVETENHET OCH EMPATI

Ett rum där vi kan komma som vi är och känna avslappningen i att alla är där av samma anledning, Inget som ska presteras eller åstadkommas. Vi behöver inte vara smarta eller göra rätt. Bara vara. Lära känna oss själva och lära oss omfamna det som är. Och när vi delar det med varandra lär vi oss även att omfamna och bli omfamnade av varandra. Att ge och ta emot kärlek villkorslöst.

I det ligger tryggheten och vänligheten. I det är vi alla lika.

Så här har jag samlat metoder och verktyg som alla leder inåt i självreflektion och självkärlek. Handledaren finns där för att för att hålla space och lära ut eventuella tekniker, men framförallt är Du är den som skapar Din upplevelse och Ditt universum och i det håller vi varandra på vägen i respekt och Compassion.

Så Välkommen in att dela värmen

I inbjudande Kärlek

Maria Hoffman

närbild_edited.jpg
bottom of page