top of page

Celebrate Life - en Mötesplats för Närvaro,
Medvetenhet och Empati

Stärk upp din inre Livskraft genom att samarbeta och bli vän med Livet

De flesta av oss har växt upp i det jag kallar Rätt och Fel världen. Vi har fått lära oss att döma och lägga lock på många av våra naturliga känslor, behov och mänskliga egenskaper.

Lärt oss att döma och gömma vår sanna natur och ständigt ha fokus utanför oss själva för att se om vi duger och är välkomna.

Vi har lärt oss att överleva men inte lärt oss blomstra.

Alla dessa dömande tankar om vad som är acceptabelt eller ej, gör också att vi lever i motstånd till det naturliga flödet i Livet. Det är enormt påfrestande, kostar stora mänger energi och vitalitet och skapar spänningar och stress i våra kroppar.

Eftersom vi så länge lärt oss att leta utanför oss själva efter bekräftelse kan det till en början kännas både läskigt och onaturligt att känna efter vad vi verkligen känner och behöver, och det kan kännas väldigt sårbart att uttrycka det.

Men om vi vill komma i kontakt med vårt autentiska jag, och frigöra den energi som legat nedfryst så länge behöver vi också lära oss att öppna våra hjärtan och komma i kontakt med vår innersta sårbarhet igen.

Öva på att Acceptera och Omfamna hela dig själv.

Våga blomstra i din fulla prakt

För att våga börja öppna upp och möta vad som kan vara skam, skuld, sorg eller kanske ilska, krävs tålamod, vänlighet och trygga miljöer och detta är det Celebrate Life vill bidra med.

 

Att tillsammans skapa den plats där vi övar på att se och omfamna både skuggor, gåvor samtidigt som vi gör plats för de högre frekvenserna, för vårt sanna autentiska hela jag och knyter an till den obrytbara Kärleken som bor inom oss alla. 

 

Vi övar på ett livsbejakande förhållningssätt med Medveten Närvaro i Nuet genom att välkomna det som är i stunden, precis så som vi upplever det.

Vill du öva i grupp, och vara med likasinnade som också gör jobbet samtidigt som vi utforskar vårt kollektiva medvetande är du välkommen till Embrace Life, kostnadsfritt då alla bidrar med sin egen energi.

Du kan även kontakta mig, Maria Hoffman för en Enskild guidad session live eller via zoom, läs mer här.

Vill du lära dig mer om Gene Keys magiska värld som för dig närmare din egen inre visdom, visar hur du frigör just dina Gåvor genom att omfamna dina skuggor så att du kan förkroppsliga din högsta essens, läs här

Vill du boka in dig, ditt team eller dina vänner till en färdig eller specialdesignad Workshop läs mer och inspireras här

Välkommen in i den intima magiska gemenskap och värme som kommer av autentiska möten.

Genvägar

Schema Zoom-möten

Kalender

Dec 11 - Dec 17

S

11

M

12

T

13

W

14

T

15

F

16

S

17
Kalender

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång hos oss.

Kontakt
bottom of page