Celebrate Life - en Mötesplats för Närvaro,
Medvetenhet och Empati

Stärk upp din inre Livskraft genom att samarbeta och bli vän med Livet

De flesta av oss har växt upp i det jag kallar Rätt och Fel världen. Vi har fått lära oss att döma och lägga lock på många av våra naturliga känslor, behov och mänskliga egenskaper.

Lärt oss att döma och gömma vår sanna natur och ständigt ha fokus utanför oss själva för att se om vi duger och är välkomna.

Vi har lärt oss att överleva men inte lärt oss blomstra.

Alla dessa dömande tankar om vad som är acceptabelt eller ej, gör också att vi lever i motstånd till det naturliga flödet i Livet. Det är enormt påfrestande, kostar stora mänger energi och vitalitet och skapar spänningar och stress i våra kroppar.

Eftersom vi så länge lärt oss att leta utanför oss själva efter bekräftelse kan det till en början kännas både läskigt och onaturligt att känna efter vad vi verkligen känner och behöver, och det kan kännas väldigt sårbart att uttrycka det.

Men om vi vill komma i kontakt med vårt autentiska jag och frigöra den energi som legat nedfryst så länge behöver vi också lära oss att öppna våra hjärtan och komma i kontakt med vår innersta sårbarhet igen.

Öva på att Acceptera och Omfamna hela dig själv.

Våga blomstra i din fulla prakt

För att våga börja öppna upp och möta vad som kan vara skam, skuld, sorg eller kanske ilska, krävs tålamod, vänlighet och trygga miljöer och detta är det Celebrate Life vill bidra med.

 

Att tillsammans skapa den plats där vi övar på att se och omfamna både skuggor och gåvor så vi kan ge mer plats för får vårt sanna autentiska hela jag. Få blomstra som den unika vackra människa vi var och en är.

 

Här övar vi på ett livsbejakande förhållningssätt med Medveten Närvaro i Nuet genom att välkomna det som är i stunden, precis så som vi upplever det.

Vi träffas online på Zoom i sharing-grupper där vi delar var och en från vår egen upplevelse. Vi ger inte goda råd till varandra utan övar på Empatiskt lyssnade, autentiskt delande och Medveten Närvaro med varandra.

Det behöver inte kosta något att delta men du kan välja en lägga en donation till Celebrate Life då du bokar in dig på ett pass. 

För närvarande kommer jag fokusera på Embrace Life och Gene Keys, läs mer bakom respektive dörr 

 

Välkommen in i den intima magiska gemenskap och värme som kommer av autentiska möten.

Mötas hos Celebrate Life

Schema

Kalender

Dec 11 - Dec 17

S

11

M

12

T

13

W

14

T

15

F

16

S

17
 

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång hos oss.