Gene Keys på Svenska


Tillgänglig online

För dig som vill utforska Gene Keys magiska värld på svenska

  • 1 timma 30 minuter
  • Online via Zoom

Beskrivning av tjänsten

"Varje Skugga bär en Gåva" Gene Keys utgår ifrån att allting finns inom oss och lagrat i våra kroppar, i vårt DNA och att det yttre är en spegling av det inre. Genom att vi möter och löser upp gamla program kommer vi frigöra mer och mer Livskraft, kreativitet och glädje. Det man inom Gene Keys kallar "Genius". Detta sker via "The Gene Keys Approach - Contemplation, Inquiry, Gentleness & Patience" ​Här möts vi som vill utforska Gene Keys på svenska. Både våra personliga profiler samt att vi även följer de olika transiterna via solens astrologiska koordinater vilket ger oss en ny Nyckel att utforska varje gång för de som önskar.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

+46762256935

info@celebratelife.se