top of page

Embrace Life

Stärk upp din Livskraft genom att samarbeta och bli vän med Livet.

Här får du öva på Medveten Närvaro, Empatiskt lyssnande och Autentiskt delande. Genom olika teman varje vecka kommer vi utforska våra inre landskap och därmed bli mer medvetna om tankar, känslor och behov. När du ökar din förståelse för dig själv, ökar du också din självempati och lär dig omfamna det som vaknar i dig. Detta frigör den Livskraft som naturligt vill flöda genom oss. 

 

Vi har alla lärt oss döma vissa känslor och behov som felaktiga oavsett om det var uttalat då vi var barn eller om vi lärt oss tolka samhället och omvärlden utifrån vad som är ”Rätt” och vad som är ”fel”.

Detta är våra motstånd som hindrar Livskraften att flöda fritt.

Genom att sitta i Närvaro med dig själv och genom att dela hur det är i dig just nu med andra vänjer du ditt system vid att ha ditt fokus inåt och därmed stärka upp din kontakt med Livskraften inom dig.

Att bli vän med Livet handlar även om att bli vän med din historia.

 

Att bli vän med de överlevnadsstrategier du lärt dig.

Bli vän med de tillfälliga lättnader du lärt dig använda då inte vetat hur du ska ta hand om dina behov.

Bli vän med dina skuggsidor och din inre kritiker genom att förstå vad de velat skydda.

Att bli vän med ditt inre barn och bli vän med din Livsväg

Bli vän med dina gåvor och din kraft.

Att bli vän med Livet handlar om att bit för bit välkomna och omfamna hela dig själv.

Ett pass är 90 minuter.

Jag startar upp gruppen med en kortare intoning och introducerar dagens ämne som vi sedan kontemplerar i mindre grupper i så kallat sharing-format.

Sharing innebär att var och en delar från sitt eget inre.

  • Vi kommenterar inte andras inlägg och kommer inte med goda råd eller försöker lösa något för någon annan.

  • Om någon delar något som berör oss tillåter vi oss själva att känna det vi känner.

  • Om vi blir triggade av något någon delar, är vi införstådda med att det är något i mig själv som är triggat och att det pekar på något viktigt inom just mig.

  • Under passet tränar vi på Närvaro och Empatiskt lyssnade, vilket innebär att vi inte har andra apparater, mail, telefon etc. i gång eller någon som kommer och går i rummet där du sitter.

  • Sharing är inte terapi och vi lämnar därför även våra eventuella professionella råd utanför forumet.

  • Vi övar på att i Närvaro lyssna på oss själva och andra med Empati och Medvetenhet utifrån ett ickedömande förhållningssätt där vi är medvetna om och har empati för att även vårt dömande är en del av våra överlevnadsstrategier.

Varmt välkommen önskar jag Maria Hoffman

Maria (20).JPG
bottom of page